NEŽ OBJEDNÁVKU DOKONČÍTE, DOBŘE SI ROZMYSLETE, ZDA O ZBOŽÍ MÁTE OPRAVDU ZÁJEM.

Pokud si nevyzvednete dobírku, vzniklé náklady s odesláním a nevyzvednutím balíku budeme vymáhat. Proto balíček vyzvedněte, jinak budete platit penále!

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky na poště dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem a odstupujete od smlouvy.

 Skutečnost je však úplně jiná. Uzavřením kupní smlouvy (v tomto případě ukončení objednávky) se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a vaší povinností je ho převzít a zaplatit. Když si objednané zboží na poště nevyzvednete, tak to rozhodně v pořádku není a už vůbec se tím nezbavujete své zákonné povinnosti.

Navíc dokud neodstoupíte, nejlépe písemně, od smlouvy, tak vám běží úrok z prodlení za nezaplacenou kupní cenu.

Odpovídáte i za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky. Jestliže se rozhodnete, že zboží nechcete, a odstoupíte od smlouvy až poté, co bylo zboží expedováno, musíte odesilateli zaplatit poštovné.

 

Sazby které budeme účtovat jako náhradu škody :

Cena balíku do 500,- náhrada škody  -200,-Kč

Cena balíku nad 500,- náhrada škody -300,-Kč